FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

 

Med et friskt pust fra nord ønsker vi å bidra til helsefremmende arbeidsplasser slik at flest mulig skal få mange gode arbeidsår. Helse er å trives med tilværelsen. Vi arbeider for deg!

FRISK I NORD SA ER EN GODKJENT BEDRIFTSHELSETJENESTE.