FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

Sykkeltur med ordføreren

Dato: 15.05.07 15:08

I dag hadde Frisk i Nord sykkeltur med ordføreren fra Prærien til byen. Målet på turen var å se hvordan det er å være myk trafikant i Hammerfest.

Vi i Frisk i Nord kom med en del innspill. Når det gjelder det å være syklist er det svært viktig at syklistene i veibanen faktisk forholder seg til trafikkreglene akkurat som om de var en bil - det er nemlig disse reglene som gjelder. Da er det om å gjøre for oss syklister å gi tydelige tegn på hvor vi skal. I tillegg er det viktig at bilene tar hensyn når de kjører forbi en syklist - her er både fart og nærhet til syklisten viktig. Ta hensyn bilister!

Når det gjelder syklister på gang og sykkelstiene er det viktig at syklistene tar hensyn til gående! Og når vi syklister skal over et gangfelt er det viktig at vi går av sykkelen! Hvis ikke skal faktisk ikke bilen stoppe for oss.

Ellers er det topp med bred gang og sykkelsti på Fuglenesveien - her er det viktig at syklistene bruker gang og sykkelveien for sin egen sikkerhet! Vi snakket om at det burde merkes for sykkel her. Fuglenesveien er blitt feiet ordentlig og det merkes godt! Rundt Prærien og fra Rypefjord til byen er det blitt bra nå med gang og sykkelstier.

I selve byen er det en utfordring å være syklist, for her er det trangt og mye biler, samtidig som vi savner flere sykkelstativ!

Til slutt et lite hjertesukk til Statens Vegvesen: Gangfeltene i Hammerfest MÅ merkes! Dette gjelder både i veien og skilt med blå gåmann!

Fint at ordføreren er lydhør i forhold til oss myke trafikanter!


Bildet: Kristine Jørstad Boch og Turid Hassfjord syklende til jobben.