FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

RÅDGIVING

Vårt tverrfaglige team stiller sin kompetanse til din disposisjon som rådgivere innen helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Opplæring er en viktig forebyggende tjeneste. Vi tilbyr ulike kurs, åpent eller bedriftsinternt etter behov innen arbeidsmiljø og helserelaterte områder. Alt fra arbeidsmiljøutfordringer og organisatoriske problemstillinger til røykeslutt og førstehjelp kan du spørre oss om.