FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

INNEMILJØ

Vi vet at motiverte medarbeidere gir det lille ekstra for bedriften. Et godt arbeidsmiljø styrker bedriftens omdømme. Trivsel gir arbeidsglede og motivasjon.Trivsel er grunnlaget for sunn helse og overskudd. En arbeidsplass hvor medarbeiderne trives er en god arbeidsplass.

Det skal være morsomt og stimulerende å gå på jobb, derfor er humor et av virkemidlene vi legger vekt på i utviklingen av arbeidsmiljøet. Vi bidrar med ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet for å finne ut hva som gir energi og arbeidsgleder, og hjelper med å foreslå tiltak. Kartlegging av det fysiske arbeidsmiljø gjør vi ved å utføre inneklimamålinger, og støv, støy, gasser, lys og mikrobiologiske målinger. Arbeidsutstyr og arbeidsstillinger er også viktige områder hvor vi bistår med ergonomiske kartlegginger og rådgiving.