FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

SIKKERHET

Sikkerheten for arbeidstakerne skal være i høysete hvis det oppdages helsefarlige situasjoner på arbeidsplassene. Risikoanalyser, vernerunder og et godt system for systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid kan avdekke uønskede situasjoner. Verne-utstyr er viktig for mange arbeidstakere. Vi gir råd slik at alle har det nødvendige verneutstyr for å hindre skader.