FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

KROPP

Kroppen er hele mennesket. God helse er vår største ressurs. Høyt sykefravær er en av de største utfordringene i samfunnet. Forebygging og oppfølging med vekt på individuell oppfølging gir resultateter. Gjennom kartlegginger og samtaler med ledere og medarbeidere får vi resepten på hva som er god oppfølging både for individ og organisasjon.

Friskutvikling omfatter:
• Målrettete helseundersøkelser av risikoutsatte
• Psykososiale miljøsamtaler
• Rusproblemer på arbeidsplassen – samtaler og oppfølging
• Langtidssykemeldte – rådgivingssamtaler
• Personlig veiledning livsstilsendring
• Livstilsprogrammer