FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

OM FRISK I NORD

FRISK I NORD er en privat bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Hammerfest.

Vi ble etablert i 1983 og er Finnmarks eldste.

Våre medlemsbedrifter spenner over mange bransjer, og befinner seg i hele Finnmark.

Tjenestene som vi leverer er forebyggende og rådgivende. Hvis du klikker på hvert bilde på
forsiden vil du se hvilke tjenester som vi tilbyr under de ulike områdene. Forebyggende, rådgiving,
innemiljø, sikkerhet og kropp. Disse tjenestene danner navnet vårt som er FRISK I NORD.

FRISK I NORD er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Den er blitt kvalitetsvurdert og godkjent av Arbeidstilsynet. Den oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale.

Se Diplomet               Godkjenningsdiplom 2016.pdf
Se vår menyplakat   FiN_Plakat2017-18_1.pdf

 

Last ned vår brosjyre her.

 

 

FRISK I NORD ledes av et styret valgt på årsmøtet av eierne, som er medlemsbedriftene.

Styret for perioden 2016-2018 består av:

styreleder  Sølvi Løkke, Hammerfest kommune
styremedlem Ketil Johnsen, Finnmark Ressursselskap AS
styremedlem Vigdis Kvalnes, Helse Finnmark, Klinikk Hammefest
styremedlem Ann Kathrin Mansika Berntzen, Rørlegger Berntzen AS
styremedlem Tove Jensen, Hammerfest Energi Nett AS


Vararepresentanter:


Grethe Gebhardt, Hammerfest kommune
Pål Mansika, Hammerfest kommune
John Kåre Grøsnes, Polarbase AS