FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

 

Forebyggende

Rådgivning

Innemiljø

Sikkerhet

Kropp

 

 

Rabatt på levering av databriller, vernebriller og private briller!

FRISK I NORD har inngått bedriftsavtale med Synsam Drecker Optikk AS .

Alle ansatte i våre medlemsbedrifter får rabatt   ved kjøp av databriller, vernebriller og privat briller hos Synsam Drecker Optik AS. Det trenges kun dokumentasjon på at de er ansatt ved en slik bedrift.

I henhold til forskriften "Arbeid ved dataskjerm" er arbeidsgiver pliktig til å dekke utgifter til databrille. I tillegg til synstest og brilletilpasning hos optiker, skal vår fysioterapeut/ergoterapeut foreta synsergonomi på den enkeltes arbeidsplass.