FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

FRISK I NORD
Strandg. 25
9600 Hammerfest

Postadresse:
Postboks 241
9615 Hammerfest

Telefonnr. 78 40 72 60
Telefaxnr. 78 40 72 61
www.friskinord.no

epost: friskinord@friskinord.no

 

Ansatte

Wenche Stenvoll, daglig leder
epost wenche@friskinord.no
telefonnr. 78 40 72 62, mob.nr. 971 19089

Anne Jorunn Strand-Nilsen, bedriftssykepleier
epost annejorunn@friskinord.no
telefonnr. 78 40 72 63

Hilde Bergtun, bedriftsergoterapeut/HMS-ingeniør
epost hilde@friskinord.no
telefonnr. 78 40 72 68  

Maud Karina Ring, verneingeniør
epost maud@friskinord.no
telefonnr. 78407267

Bedriftslege, 
epost bedriftslege@friskinord.no
telefonnr. 78 40 72 65

Ellen Sirkka Nora, Bedriftsfysioterspeut
epost ellen@friskinord.no
telefonnr. 78407260