FRISK I NORD Forebyggende Rådgivning Innemiljø Sikkerhet Kropp
FiN
- det er friskt å leve i nord!

Friskutvikling

  • helseundersøkelse av risikoutsatte arbeidstakere
  • psykososiale arbeidsmiljøsamtaler
  • rusproblemer på arb.plassen - samtaler
  • langtidssykemeldt - rådgivningssamtale